Česky English
Migova stránka
Osobní stránka Michala Miga Novotného

Pascal/Delphi
Webziny
Web skripty
Linux

Nabídky

Zpět/Back
Programování

Jak jste se již mohli dočíst ze stránky Já aneb Něco o mně, od roku 2000 programuji v Borland Delphi. Je to moje velká záliba a programuji pro své potěšení. Chcete-li se něco dozvědět o programování v Pascalu či Delphi (Delphi má struktury Pascalu a je navíc jeho objektovým, visuálním rozšířením pro Windows - nedivte se proto, že o Delphi v následující webzinu nebude ani zmínka), přečtěte si tento webzin: Programátorské revue,

Vyrobil jsem několik programů vlastní tvorby, skoro všechny jsou zde zcela zdarma ke stažení. Zde je moje nabídka setříděná od mého nejnovějšího software po ten můj nejstarší:

Zálohovací systém - Tento produkt je již poněkud zastaralý, nicméně také plnil a možná někde stále plní svůj učel - pokud se zapíše do registrů HKLM či HKCU (nutno importovat .reg soubor dle volby ručně) tak při vypínání systému zazálohuje zvolené adresáře dle nastavení do určené složky. Program využívá musí mít soubory ve stejné složce po rozbalení.

CRC kalkulačka - Jednoduchá konzolová aplikace, která vypočítá hodnotu CRC32 zadaného souboru.

Mig's Cipher Tools plugin pro Total Commander - Mezi nejpopulárnější souborové manažery patří v dnešní době nepochybně manažer Total Commander (TC). Autor na své stránce uvádí vyjma pluginů i referenční příručku pro psaní nových pluginů pomocí standardních programovacích jazyků. Tento můj plugin se tváří jako archivátor, ač skutečná funkce je zašifrování souboru pomocí vlastního algoritmu pod zadaným heslem s možností dalších přidání dalších možných ochran. Při otevření pluginu pomocí Total Commanderu se sama spustí instalaci pluginu. Vyžaduje TC 6.5 či vyšší...

Vylepšený monitor síťového provozu v1.0 - Po delší době Vám přináším opět nový softwarový produkt, jedná se o program pro monitorování síťových přenosů s možností provedení akce při daném čase či překročení určitého stanoveného limitu nastaveném v programu. Vřele doporučuji pro měření přenosů dat zvláště na kolejních sítích s denním limitem přenosu dat :-)
Pro českou verzi si stáhněte český lokalizační soubor (program byl naprogramován v angličtině).

Designér webových tlačítek - Jednoduchý prográmek umož?ující tvorbu tlačítek pro webové stránky...

Test podpory IPv6 technologie - Tento program Vám umožní zjisti IP adresu ve formátu IPv4 i v novém formátu IPv6. Pole "Your IP:" vždy bude obsahovat pouze Vaši IPv4 adresu, kdežto výstupní pole dole (pod tlačítkem) bude obsahovat informaci o IPv4 adrese, IPv6 adrese a také o tom, zda-li program využívá "nové" API funkce či nikoliv. Využití nových API funkcí je možné jen pod Windows 98 a vyššími systémy nebo pod Windows 95 s aktualizací knihovny Windows Sockets (tj. knihovny WSOCK32.DLL). Ale pozor, pokud Vám program nezobrazí IPv6 adresu daného serveru (po startu je implicitní Vaše), může to znamenat, že nemáte nainstalovanou podporu IPv6 technologie. Program je bohužel zatím funkční jen pro systémy Windows, na programování verze pro systém Linux nemám bohužel zatím čas...

MigView-Prohlížeč JPEG obrázků - Tento program zajišťuje prohlížení JPEG obrázků se zobrazením náhledů pro dané složky...

Internetová telefonie (VoIP) - Tento program, jak již název napovídá, slouží pro VoIP. VoIP je zkratka Voice over IP (Hlas přes IP), což značí internetovou telefonii. Program naslouchá na UDP portech 8000 (pro běžné hlasové spojení) a 8001 (pro ping spojení, tedy test přítomnosti). Pokud tedy používáte firewall a přejete si tento program používat, musíte povolit přístup na oba tyto porty. Program totiž před samotným spojením funkcí "Volat" používá funkci ping na zjištění, zda-li je možné se danému uživateli dovolat, tj. zda-li má spuštěný tento program. Program je výsledkem spolupráce kamaráda z Hollandska se mnou... :)

Migův souborový zámek v1.0 - Nejste vlastníkem systému Windows NT, Windows 2000 ani Windows XP nebo máte Windows XP, ale pod souborovým systémem FAT32 a chcete souborový systém NTFS. Zde máte 2 možnosti: buďto převést pomocí příkazu convert celý disk na systém NTFS nebo chránit soubory pomocí programů chránicích přístup k zadaným datům. Jistě Vás zaujala možnost převodu souborového systému (dále jen SS) na NTFS, ale zde je potřeba dávat pozor, protože NTFS není kompatibilní s FAT32, čímž poté není možno se k datům dostat žádným způsobem. Mám s tímto problémem vlastní zkušenost, jelikoľ jsem se jednou u kamaráda snažil o nápravu chyb v systému a záchranu dat, ale vzhledem k tomu, ľe byl použit SS NTFS, tak nebylo možné žádná data zachránit. Navíc jsem zjistil, že na disk se systémem FAT32 se vejde více místa, než na disk s SS NTFS, protože NTFS zapisuje ke každému souboru více dat neľ FAT32. Proto jsem vyrobil software, kde zadáte soubory nebo cestu ke sloľkám k chránění a poté přidáte do menu "Po spuštění" nebo spíš doporučuji přidání záznamů do registrů, aby se program u daného uľivatele spouštěl vždy při startu Windows. Když je soubor/složka programem chráněn(a), tak k danému souboru/složce není možné přistupovat...

Migův šifrovací/dešifrovací nástroj pro texty v1.1 - Jde o vylepšenou verzi nástroje pro šifrování a dešifrování textů/textových souborů. Při šifrování a dešifrování musí být zadán klíč v délce 1 až 255 znaků, pomocí kterého se vyhodnotí skutečný text. Při zadání špatného klíče se text nedekóduje, pouze zobrazí hlášku o chybném CRC....

Migův Web Server v1.01 - Migův Web Server je program pro zřízení vlasního internetového serveru z Vašeho počítače. Obsahuje podporu PHP (prvně však musíte zadat cestu k PHP interpreteru) i CGI skriptování a také ISAPI modulů. Tyto podpory lze samozřejmě pro jednotlivé skriptovací nástroje (PHP, CGI) či moduly (ISAPI) deaktivovat. Deaktivaci je nutno provést jeątě před spuštěním WWW Serveru. Též lze zapnout i volbu nutnosti se při vstupu na stránku identifikovat pomocí zadaného loginu (uživatelského jména) a hesla. Server podporuje i speciální funkci blokace zobrazení zadaného typu souborů, což je funkce velmi výhodná při zápisu dat z PHP skriptu do nějakého datového souboru. V tomto případě není nutné ľádné kódování tohoto souboru, protoľe zablokováním zobrazení tohoto typu souborů ohlásí server při pokusu o načtení této stránky hlášku o zablokovaném typu souborů. Program dále umož?uje i povolení/zakázání procházení složek bez indexového souboru (index.html)...

Migův FTP Server v1.2 (7. vydání, sestavení 32) - Další vylepšená verze mého FTP serveru pro Windows s kontrolou, zda-li není port pro FTP již obsazený, možností omezení počtu klientů i možností "kreditování" pomocí poměru uploadu a downloadu. Nově též byla přidána virtuální sloľka "-= Domů =-", která je odkazem do domovské složky daného uľivatele. Většina vad předchozích verzí zde již byla odstraněna, má možnost definice libovolného počtu uživatelů, pro které lze nastavit individuální domovský adresář a práva stahování, ukládání, mazání apod. V neposlední řadě bylo též implementováno zobrazení banneru po přihlášení uživatele. Pokud chcete zobrazit banner při přihlášení uľivatele, musíte vytvořit soubor BANNER.TXT s bannerem (a pokud možno s atributem skrytý, aby jej FTP server nezobrazoval) v domovské složce daného uživatele... Bylo též implementováno nastavení spuštění při startu Windows, ochrany programu heslem při obnovení z minimalizovaného stavu, zobrazení seznamu FTP poľadavků a blokování/povolení zadaných IP adres...

Migův kodér - Migův kodér je kodér pro všechny typy souborů. Příponu zakódovaného souboru si můžete zvolit sami a navíc program nedává do zašifrovaného souboru žádné své specifické záhlaví, čímž se minimalizuje šance na zjištění, že byl program zakódován pomocí tohoto programu.

Migův dekodér - Migův dekodér je dekodér pro soubory zakódované pomocí Migova kodéru. Dekodér poté využívá kontroly dat, podle které poté ověří zda-li je soubor v pořádku či nikoliv...

Migův souborový kodér v1.1 - Můj vylepšený kodér, který dříve umož?oval zakódování pouze PE EXE (Portable Executable - formát EXE souborů pro systém Windows) souborů, ale nyní již podporuje zakódování jakéhokoliv souborové typu (například dokument ve Wordu, obrázek...). Původní název byl "Migův EXE kodér", což dříve popisovalo funkci programu výstižněji, pro změnu typu souborů byl tedy přejmenován. Program pomocí vlastního algoritmu zakóduje originální soubor a připojí jej na konec svého kódu, čímž se odstraní možnost "odseknutí" ochranného kódu. Uživatel má limit 5 pokusů pro zadání správného hesla a pokud jej vąak ani na pátý pokus nezadá správně, program se bez jakékoliv hlášky ukončí. Doporučuji všem, kteří si chtějí zakódovat nějaké soubory. Od minulé verze (v1.0) byla navíc přidána i ochrana před debuggery a souborovými/registračními monitory jako jsou například SoftIce a produkty firmy SysInternals.

Migův grafický prohlížeč v1.1 - Měli jste někdy potřebu si uložit obrázek pod heslem, ale aby však nebyl zabalen ve WinZipu či jiném archivátoru, který podporuje hesla - abyste pouze otevřeli soubor s obrázkem a po zadání správného hesla by se obrázek automaticky zobrazil? Jestli ano, mám pro Vás řešení - je jím právě tento program. Tento program umožní převést standardní formát JPG na můj vlastní formát MGF (zkratka za Migův Grafický Formát :-)) a přidá možnost uložení hesla do tohoto souboru. Pokud chcete uložit více souborů najednou, můžete vybrané soubory archivovat do tzv. knihovny (soubor s příponou MGK jako Migova Grafická Knihovna :-)). Soubor je zašifrován vlastním šifrovacím systémem. K prohlížení je potřeba vlastnit tento program, protože formát je vlastní a tedy není s žádným jiným programem kompatibilní. Tato verze navíc obsahuje podporu tzv. dávkové konverze a podporuje PlugIn moduly, které umož?ují pracovat s právě načteným obrázkem. Jako ukázkové moduly jsou přidány modul pro inverzi barev obrázku, pro převod obrázku do šedé škály a pro zabarvování obrázku. Program lze používat 30 dní bez registrace, poté je nutné jej zaregistrovat. Program má dále v nezaregistrované verzi omezení, které se vztahuje na určité funkce jako je třeba používání PlugIn modulů a dávkové konverze (tyto funkce jsou v nezaregistrované verzi nedostupné). Registrace je však opět zdarma a opět provádí se pomocí e-mailu - stačí jen pod menu Nástroje zvolit položku Registrace, kde vyplníte svoji adresu na e-mail a Vaše jméno (jméno, na které budete program registrovat) a kliknout na tlačítko Poslat. Oplátkou Vám přijde Váš registrační kód.

Migův HTML zámek v1.3 s modulem tvorby Java Skript kódu a podporou PHP - Vylepšená verze programu, který původně umož?oval zakódovat HTML stránky jen pomocí Java Skriptu. Nyní však byla přidána možnost generování PHP skriptu, který je bezpečnější. Dále byla přidána možnost okamžitého vystavení dat na FTP server. Při použití Java Skriptu si může uživatel nadefinovat algoritmus kódování hesel pomocí naprogramování externího Java Skript kódu, který tento program také připojí k výslednému souboru. Pro jistotu se nakonec ještě zadané heslo může převést na dlouhý číselný kód (záleží na programátorovi Java Skriptu) pro větší jistotu. Pro ty, kteří neumí programovat v Java Skriptu je zde přiložen modul tvorby kódu, který automaticky vytvoří Java Skript kód podle zadaných parametrů. Program funguje pouze 30 dní, pokud není zaregistrovaný. Registrace je zdarma a provádí se pomocí e-mailu.

SysInfo v1.3 - Program na zjištění informací o Vašem systému. Zjišťuje podrobné informace o BIOSu, napájení, síťovém připojení k internetu, procesoru (včetně zjištění podpory instrukcí CPU a rychlosti CPU), paměti systému a systému Windows. Zjištěné údaje je možno uložit do textového souboru nebo HTML dokumentu.

Souborový server v1.0 - Program provozující službu podobnou službě FTP (přenos souborů), který se skládá ze serverové a klientské části. Typy souborů, které chcete zveřejnit jsou volně definovatelné v souboru SERVER.INI, jehož ukázka je též dodávána v balíku...

Migův FTP klient v1.2 (kompletní verze) - Už konečně dokončená verze mého FTP klienta s možností zadání cesty ručně. Vylepšení spočívá především v implementaci některých funkcí souborových manažerů jako je např. klávesa F5 pro kopírování, Delete pro mazání, implementovány byly také klávesy F3 pro prohlíľení, F4 pro editaci souboru a F7 pro vytvoření nového adresáře. Pro prohlížení se používá vlastního (interního) prohlížeče a pro editaci je možné používat interní editor (tato možnost lze vypnout v menu "Soubor")...

Migův internetový prohlížeč v1.2 - Můj internetový prohlížeč na bázi Internet Exploreru (původní kód byl od Borlandu, díky Borlande :-)) s možností nastavení vlastních linek (rychlých odkazů) a zaheslování určitých funkcí - např. přechod do módu Offline a zpět, zobrazení menu Historie a Oblíbené s moľností nastavení stavu při startu programu apod...