Česky English
Mig's HomePage
Personal page of Michal Mig Novotný

Prologue
About me
Programming
Offers
Contact

Member Zone

Dr. Kom ziskyNews: You can check my Demonstration web to see the demonstration of my webs...


Links to my friends' sites:

Můj banner

Pokud se Vám moje stránky líbí, umístěte prosím na své stránky můj banner pomocí následujícího kódu:

<a href="http://www.migsoft.net" target="_Blank"> <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID=www.migsoft.net WIDTH=468 HEIGHT=60> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.migsoft.net/banner_big_flash.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="http://www.migsoft.net/banner_big_flash.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=468 HEIGHT=60 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> </EMBED> </OBJECT></a>

Banner se na Vašich stránkách zobrazí následovně:Pokud se na Vaše stránky spíše hodí malý banner (88x31px), tak můžete použít tento kód:

<a href="http://www.migsoft.net" target="_Blank"> <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID=banner_88x31 WIDTH=88 HEIGHT=31> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.migsoft.net/banner_88x31.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="http://www.migsoft.net/banner_88x31.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=88 HEIGHT=31 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> </EMBED> </OBJECT></a>
Tento banner se na Vašich stránkách zobrazí takto:Nakonec bych chtěl ještě moc poděkovat kamarádovi MIRO BOSSovi ze Slovenska, který mi vyrobil tento banner. MIRO, mockrát díky... Zde je odkaz na jeho stránku: